Algemene Leden Vergadering Buitenhout MHC

maandag 2 december 2019   |   19:30 - 21:30   |   Buitenhout MHC, Trekweg 71

Hierbij nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering welke op maandag 2 december 2019 zal plaatsvinden in ons clubhuis. De agenda en stukken zijn op maandag 18 november per mail verzonden naar alle leden.

 

De inloop is vanaf 19.30 uur, bij binnenkomst dient eenieder de presentielijst te tekenen. De ALV start om 20.00 uur.

 

De ALV is bij uitstek de bijeenkomst waarop belangrijke zaken worden besproken en besloten; zorg dat je aanwezig bent op maandag 2 december a.s.