Mededelingen 22 Maart

Protocollen mbt sporten!

Nieuws afbeelding


Update 25 april 2020, 16.15 uur

Per 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. De vereniging mogen zelf, ahv de door de lokale overheid vastgestelde protocollen, de velden weer open stellen.  Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar (C- tot en met A-jeugd) geldt dat zij zich tijdens het sporten aan 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd, t/m de D) geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Clubhuizen (inclusief de horecavoorzieningen van sportverenigingen) en kleedkamers blijven gesloten.

Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Ook het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd. Het verbod op het organiseren van vergunningplichtige evenementen is verlengd tot 1 september 2020.

Let op: De regie bij het weer openstellen van het complex voor de jeugd ligt bij de gemeente Almere, die daar afspraken over maakt met de lokale verenigingen en sportparken. 

Meer over de protocollen tref je hier aan: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/jeugd-weer-op-de-velden-welke-protocollen-gelden


De KNHB heeft dinsdagavond 21 april kennis genomen van de persconferentie van premier Rutte en dhr. Van Dissel (RIVM). Zoals bekend volgt de KNHB sinds het begin van de coronacrisis de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF. We hebben de afgelopen periode steeds naar aanleiding van de mededelingen van de overheid en RIVM beslissingen genomen ten aanzien van de hockeysport in Nederland.

De maatregelen zoals die zijn afgekondigd bieden de jeugd tot en met de D en de C tot en met de A-jeugd vanaf 28 april weer enige ruimte te trainen. Daar is de KNHB vanzelfsprekend blij mee! Een substantieel aantal hockeyers (155.000 jeugdleden) kan daardoor weer gaan bewegen op de verenigingen. Tegelijkertijd zijn verplaatsingen van teveel mensen nog altijd niet gewenst en zijn alle andere maatregelen niet aangepast tot 20 mei. Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond heeft het bondsbestuur van de KNHB daarom besloten alle competities van het seizoen 2019-2020 te beëindigen. Dit betreft dus ook alle jeugdcompetities.

Dit besluit heeft het bondsbestuur van de KNHB genomen om ook de komende periode te blijven aansluiten op de overheidsmaatregelen, het RIVM en NOC*NSF om er zo gezamenlijk voor te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en dat de mensen die zorg nodig hebben die zorg ook kunnen ontvangen. Dat blijft ook het vertrekpunt voor alles wat de KNHB de komende periode doet, van de F-jeugd tot de nationale teams. We rekenen daarbij net als de afgelopen periode op het begrip van alle hockeyers en verenigingen. Tegelijkertijd hopen we dat ook de seniorenhockeyers en speciale doelgroepen (ParaHockey en Fithockey) weer mogelijkheden gaan krijgen voorzichtig en met beleid alsnog met veel plezier op de verenigingen terecht kunnen.

Consequenties voor competities volgend seizoen
Nu de competities voor dit lopende seizoen zijn beëindigd, heeft de KNHB ook vastgesteld wat dit betekent voor de competities van het eerstvolgende seizoen. De seniorenindelingen komen normaal gesproken tot stand op basis van promotie en degradatieregelingen naar aanleiding van de in het voorgaande seizoen gespeelde competitie. Nu de huidige competities niet worden uitgespeeld, heeft het bondsbestuur van KNHB de volgende beslissingen genomen:
• De competities worden als niet afgerond beschouwd. Er worden geen kampioenen uitgeroepen én geen promoties of degradaties doorgevoerd.
• Het volgende seizoen wordt gestart met de klasseindelingen bij de senioren zoals seizoen 2019-2020 is gestart. Deze beslissing geldt voor alle seniorenteams, zowel de standaardteams – waaronder de Hoofdklasse Heren en de Livera Hoofdklasse Dames – als alle andere teams. (Met uitzondering van een aantal competities waarbij gedurende het seizoen 2019-2020 al een volledige competitie was afgerond).
• Bij de jeugd worden de indelingen van de voorcompetities 2020-2021 gebaseerd op de samenstelling van de teams voor komend seizoen én de ratingwaardes die elke speler individueel meeneemt uit de laatst volledig gespeelde competitie die door de speler gedurende seizoen 2019-2020 tot aan de herfstvakantie of winterstop is gespeeld.
• Verenigingen kunnen zoals gebruikelijk verzoeken indienen ter aanpassing van de klasseindelingen van alle seniorencompetities (reserve, jong senioren en veteranen). Binnen de competities voor standaardteams is hier geen ruimte voor. Verzoeken indienen voor deze teams is daarom net als andere jaren niet mogelijk.

Anderhalvemeter samenleving
Net als aan alle andere sectoren in Nederland heeft de overheid ook aan de sportsector gevraagd na te denken over de mogelijkheden veilig te kunnen sporten in een anderhalvemeter samenleving. NOC*NSF heeft samen met de sportbonden, het platform van de ondernemers in de sport (POS) en in afstemming met de VSG, inclusief een afvaardiging van Burgemeesters een eerste algemeen geldend document met protocol opgesteld dat nu ter toetsing bij het RIVM ligt.
Dit document behandelt niet alleen mogelijkheden om voorzichtig het sporten op te kunnen starten (top en breedte en ingedeeld naar verschillende leeftijdscategorieën) maar licht ook het belang van sport voor de Nederlandse samenleving toe, iets dat de KNHB volledig onderstreept.
De KNHB heeft op basis van dit document twee protocollen opgesteld om hockeyen op een veilige manier en binnen de kaders van het RIVM weer op te kunnen starten. Daarbij gaat het om een algemeen hockeyprotocol voor de verenigingen (gedifferentieerd naar doelgroepen en leeftijd), en een specifiek protocol voor de beide Nederlandse teams.

Hockeyen voorzichtig opbouwen met protocol en specifieke formats
De KNHB heeft de afgelopen periode steeds laten weten hockey op de verenigingen graag weer mogelijk te maken zodra de omstandigheden dat op veilige wijze en binnen de kaders van het RIVM toe zouden laten. Voor de jeugd tot 12 jaar (D-jeugd) is het vanaf 28 april weer mogelijk te gaan trainen, voor de oudere jeugdteams tot en met de A-leeftijd zijn – in beperktere mate – ook weer trainingsmogelijkheden op te zetten vanaf die datum maar wel met anderhalve meter afstand. In beide gevallen blijft het van belang de richtlijnen van het RIVM nauw op te volgen.

In voorbereiding op dergelijke ontwikkelingen werkte de KNHB de afgelopen periode aan een hockeyprotocol waarmee hockeyen op de verenigingen, aansluitend op de maatregelen en de fasering van de overheid, voor specifieke groepen weer rustig opgebouwd kan worden.

Daarnaast ontwikkelt de KNHB diverse basisformats waarmee verschillende doelgroepen – binnen de ruimte die het protocol en de overheidsfasering biedt – weer aan de slag kunnen. Deze hockeyformats deelt de KNHB vanzelfsprekend zo snel mogelijk met de verenigingen maar kunnen pas verspreid worden na goedkeuring van het algemeen geldende sportprotocol en de goedkeuring van het hockeyprotocol in het bijzonder. Hierover informeren we de verenigingen zodra dit zover is. Zo wil de KNHB er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hockeyers en verenigingen alsnog een mooie periode vol hockey beleven en daarbij in beperkte mate ook weer van het verenigingsleven kunnen gaan genieten.

Bij Buitenhout MHC zal zsm bekend gemaakt worden wanneer en hoe er weer trainingen plaats zullen vinden.