Commissies

Om alles goed georganiseerd te hebben bij Buitenhout MHC zijn er veel vrijwilligers actief. Vrijwilligers (leden) die zich met hart en ziel inzetten voor de club. Zonder vrijwilligers kan de hockeyclub niet bestaan. Iedereen probeert bij te dragen in hetgeen waar hij of zij goed in is en leuk vindt om te doen. Zo helpen we elkaar!

Buitenhout MHC kent de volgende commissies:

Arbitragecommissie

De arbitragecommissie houdt zich bezig met de opleiding, begeleiding, kwaliteitsverbetering en de indeling van clubscheidsrechters. Voor de arbitragecommissie Bjorn Jernberg het aanspreekpunt. Hij is bereikbaar via [email protected]


Accommodatiebeheer

Accommodatiebeheer is verantwoordelijk voor het onderhoud van het clubhuis,  de velden en de technische infrastructuur. De accommodatie beheerders van onze club zijn Dimitri Blok en Ricardo van Wijngaarden. Voor de ICT-infrastructuur is Harm Roze verantwoordelijk. Ze zijn bereikbaar via [email protected]


Barcommissie
De barcommissie beheert en verzorgt alle zaken rondom de bar in ons clubhuis, de contactpersoon is Aki Kiewiet. De barcommissie is bereikbaar is via  [email protected]


Communicatiecommissie

De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de uitingen naar haar leden middels de periodieke nieuwsbrief, de website en de sociale media. De contactpersoon voor de nieuwsbrief is Jennifer van Leuveren, zij is bereikbaar via [email protected]. Voor overige zaken is Rene Dekker contactpersoon, hij is bereikbaar via [email protected].  

 

Coördinator Materialen 

Deze persoon beheert de keepersmaterialen en beheert dit op een structurele basis. Ook de inkoop, externe reparatie en verdeling binnen de club behoren tot deze functie. De coördinatoren materialen, Wybren Wisse, is bereikbaar via [email protected]

 

Eventscommissie

De eventscommissie organiseert activiteiten met als doel ledenbehoud en ledenuitbouw. Daarnaast organiseert het ook sociale, maatschappelijke en verenigingsbindende activiteiten. De contactpersoon voor de eventscommissie is Dimitri Blok, hij is bereikbaar via [email protected]


Jeugdcommissie

De jeugdcommissie assisteert de evenementencommissie en toernooicommissie. De commissie komt met eigen ideeën en werkt deze uit. Voor deze commissie zoeken we nog een vrijwilliger die de jeugdcommissie begeleidt. De jeugdcommissie is bereikbaar via [email protected]


Lijnco's

Elke lijn heeft zijn eigen lijncoördinator die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in zijn lijn. De lijncoördinator zorgt voor de organisatie van de jeugdleeftijdslijn en draagt bij aan het jeugdbeleid van de vereniging. De coördinator is het aanspreekpunt voor de teams, spelers, ouders, coaches en trainers binnen z’n lijn. Daarnaast stemt de coördinator regelmatig af met de voorzitter hockey technische zaken (CHZ). De lijnco's zijn bereikbaar via de mailadressen op deze pagina.


Keeperscommissie

De keeperscommissie is verantwoordelijk voor de coördinatie van het trainen van de vaste keepers bij Buitenhout MHC. Contactpersoon hiervoor is Pascal vd Berg via [email protected].


Sponsorcommissie

De sponsorcommissie trekt nieuwe sponsoren aan, onderhoudt contacten met bestanden sponsoren en bouwt deze uit. De sponsorcommissie levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het financieel mogelijk maken van activiteiten van Buitenhout MHC. Contactpersoon voor de sponsorcommissie is Joao Roelvink, hij is bereikbaar via [email protected]

Lees hier meer over sponsoring van onze club


Technische Commissie

De technische commissie houdt zich bezig met alle hockeytechnische zaken binnen de club; zoals het aanstellen en begeleiden van trainers en coaches. De commissie bepaalt het hockeybeleid van de club en draagt zorg voor de teamindelingen voor alle teams. de technische commissie is bereikbaar via [email protected]

 

Toernooicommissie

De toernooicommissie houdt zich bezig met het organiseren van toernooien binnen Buitenhout MHC voor zowel de jeugd als de trimhockey teams. De contactpersoon voor de toernooicommissie is vacant, de commissie is bereikbaar via [email protected]


Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat houdt zich bezig met het opstellen van de wedstrijdschema's, de indeling van de velden en de verwerking van de wedstrijduitslagen. Ook kunnen er velden voor proefwedstrijden worden aangevraagd via de commissie. De contactpersoon voor deze commissie is Arie v.d. Werff, hij is bereikbaar via [email protected]


Zaalhockey 

De zaalcommissaris is de spin in het web binnen de zaalcommissie. Je bent binnen de club en voor de KNHB het eerste aanspreekpunt voor zaalhockey. Je bent betrokken bij het hele proces: van het regelen van zaaluren, de inschrijving van de teams tot en met de evaluatie aan het einde van het seizoen bij de KNHB. De zaalhockeycommissie is bereikbaar via [email protected].