Contributie

Als lid van Buitenhout MHC betaal je contributie. Hiermee krijg je toegang tot de faciliteiten van de vereniging. De contributie wordt gebruikt voor onderhoud, bijvoorbeeld van de velden en het clubhuis. Je betaalt de contributie in 2 gelijke termijnen (augustus en november) per incasso. Zijn er wijzigingen in bijvoorbeeld rekeningnummer of adresgegevens? Dan graag de juiste gegevens doorgeven via [email protected].

Contributie 2019-2020 *
 • Senioren / veteranen € 285,-
 • Trimleden / senioren € 210,-
 • Studenten / militairen € 100,- **
 • Studenten (zondagcompetitie) € 142,50 ***
 • ABCD jeugd € 285,-
 • ABCD jeugd trainingslid € 210,-
 • E jeugd € 230,-
 • E jeugd trainingslid € 185,-
 • F jeugd € 170,-
 • F jeugd trainingslid € 160,-
 • Donateur € 35,-
 • Inschrijfgeld € 75,-
* dit is exclusief zaalhockey.

** Ben je student of militair en wil je toch meedoen met de trimmers, dan geldt voor jou een gereduceerde contributie te weten € 100,- euro per seizoen. Je dient hiervoor een kopie studentenkaart of kopie militair paspoort te overleggen.

*** Bij inschrijving voor zondag competitie studenten. Kan louter op vertoon inschrijving studie MBO/HBO/Universiteit


Inschrijven gedurende het lopende seizoen
Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden (uitgaande van de datum bij de ledenadministratie), geldt de volgende staffel:

Inschrijving óp of na:
 • 15 augustus 100 %
 • 15 oktober 80 %
 • 15 december 60 %
 • 15 februari 50 %
Familiekorting
Voor families hanteert Buitenhout MHC een korting. De maximale contributie voor een gezin bestaande 4 en meer leden is het bedrag € 950,-.

Betalingsvoorwaarden
Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. Bij de automatische incasso zal de contributie in twee gelijke maandelijkse termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste vervalt rond 20 augustus en de tweede rond 20 november.

Bij het aangaan van het lidmaatschap is een eenmalig entreegeld verschuldigd. Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zullen extra kosten worden berekend. Wanneer de contributie ten tijde van de winterstop niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de volledige contributie is voldaan.