Rechten & plichten

Verplichtingen
Leden van 16 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Indien men nog geen kaart heeft, is men verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen.

Van ouders van juniorleden wordt verwacht dat in geval van uitwedstrijden bij toerbeurt de spelers naar de desbetreffende uit club gebracht worden. Tevens worden ouders gevraagd enkele keren een bardienst te vervullen.

Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het zo nodig meedraaien van bardiensten.