Inleiding

Teamsport
Het lidmaatschap van Buitenhout MHC is van augustus tot 1 juli van elk jaar. Hockey is een teamsport. Het team rekent op jou. Wegblijven bij wedstrijden zonder reden of niet komen trainen kan consequenties hebben voor jou en voor het team. Er zijn 3 competitierondes: september t/m medio oktober, medio oktober tot eind november en de laatste ronde is van maart t/m juni. Vaak wordt er tijdens de winterstop met het team gespeeld in de zaal of in de midwintercompetitie op het veld.

Leeftijdsgrenzen:
Buitenhout MHC hanteert de volgende leeftijdsgrenzen voor senioren en junioren, ingedeeld naar categorieën. Het kan zijn dat voor een bepaalde leeftijdscategorie een wachtlijst is. Dit komt doordat de elftallen vol zijn en er nog niet een nieuw team beschikbaar is. Bij voldoende aanmeldingen tijdens het seizoen kan er een nieuw team ontstaan. 
Bepalend is: leden die vóór 1 oktober
van het lopende bondsjaar:

18 jaar of ouder: senioren
16 jaar of ouder en nog geen 18 jaar: junioren A
14 jaar of ouder en nog geen 16 jaar: junioren B
12 jaar of ouder en nog geen 14 jaar: junioren C
10 jaar of ouder en nog geen 12 jaar: junioren D
  8 jaar of ouder en nog geen 10 jaar: junioren E
  7 jaar of ouder en nog geen   8 jaar: junioren F
  6 jaar of ouder en nog geen   7 jaar: Benjamins

Buitenhout MHC baseert de indeling op de KNHB indeling.

Proeftraining voor startende hockeyers
Het is mogelijk om 3 proeftrainingen te volgen voor startende hockyers. Voor informatie mail naar [email protected] Tussen november en begin maart zijn er geen proeftrainingen voor de jeugd in verband met de winterstop. Potentiële leden die starten in maart, beginnen als trainingslid en kunnen het volgende seizoen meespelen met de wedstrijden. Ook voor proefleden is het verplicht om in te schrijven via de website. 

Wat wordt van ouders verwacht: 

Buitenhout MHC is een familieclub die volledig wordt gerund door vrijwilligers. Van de ouders van de leden wordt betrokkenheid verwacht in de vorm van meerijden naar uitwedstrijden, om de beurt een fruithap regelen voor het team, coachen (teambegeleider) en fluiten (spelbegeleider) tijdens wedstrijden en bardienst draaien op de club.


Extra info

Alle belangrijke informatie over de club wordt via de site gecommuniceerd, het is verstandig en bovendien leuk om die site eens te gaan verkennen (http://www.buitenhoutmhc.nl).

 Op de site vind je onder andere:

• wedstrijdschema’s en teaminformatie;

• afgelastingen;

• adressen en routes van andere clubs;

• nuttige informatie over coachen, training geven, fluiten;

• belangrijke data.

Opzeggen
Opzegging kan uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie ([email protected]) plaatsvinden. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 mei. Indien het lidmaatschap niet vóór 1 mei bij de ledenadministratie is opgezegd, dan gelden de volgende regels:  
- opgezegd tussen 1 mei en 15 augustus betaling van administratieve kosten van € 75,-;    
- opgezegd na 15 augustus betaling van volledig contributie (100%) van het komende 
   seizoen. 

Bij hoge uitzondering kan het lidmaatschap tussentijds worden opgezegd. Wij maken u er op attent dat bij tussentijdse opzeggingen het team ernstig gedupeerd kan worden. Er zal geen teruggave zijn van de contributie bij tussentijdse opzeggingen.

Kleding
Tijdens wedstrijden is het dragen van de door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond voorgeschreven clubkleding verplicht. De kleding bestaat uit een blauw/wit shirt, blauwe broek/rok en oranje sokken, aangeschaft bij de door Buitenhout MHC aangewezen verstrekker.

Het dragen van scheenbeschermers en gebitsbescherming is verplicht.

Reclame op wedstrijd- en trainingskleding

Voor het voeren van reclame en het gebruik van het logo op trainingskleding gelden aparte regels. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij het bestuur ([email protected]).