Contact
Buitenhout MHC
Trekweg 71
1338 GA Almere

Contributie 
Contributie 2017-2018 *

Senioren / veteranen € 270,00
Trimleden Senior € 200,00
ABCD jeugd € 270,00
ABCD jeugd trainingslid € 195,00
E jeugd 
 220,00 
E jeugd trainingslid  € 175,00
F jeugd € 160,00
F jeugd trainingslid  € 150,00
Donateur  €   35,00


Inschrijfgeld €   50,00

* dit is exclusief zaalhockey. 


Inschrijven gedurende het lopende seizoen:
Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden (uitgaande van de datum bij de ledenadministratie), geldt de volgende staffel:  
 
Inschrijving óp of na: 
- 15 augustus 100 % 
- 15 oktober      80 % 
- 15 december  60 % 
- 15 februari      50 % 

Familiekorting:
Voor families hanteert Buitenhout MHC een korting. De maximale contributie voor een gezin bestaande 4 en meer leden is het bedrag € 850,-.
 
Betalingsvoorwaarden
Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. Bij de automatische incasso zal, als het totaal verschuldigde bedrag boven de € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) uitkomt, in twee gelijke maandelijkse termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste vervalt op 15 augustus  en de tweede op 15 oktober.

Bij het aangaan van het lidmaatschap is een eenmalig entreegeld verschuldigd. Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zullen extra kosten worden berekend. Wanneer de contributie (2de termijn in het geval van gespreide betaling) ten tijde van de winterstop niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de volledige contributie is voldaan.
 
Inloggen
Agenda
24-4 Examen Clubscheidsrechter
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Mirthe Schaafsma
Meike Wantzing
Statistieken
zondag 22 april 2018
Nu online
Leden met @ 98,6%
SMS Bereik 77,4%