Contact
Buitenhout MHC
Trekweg 71
1338 GA Almere

Contributie 

Als lid van Buitenhout MHC betaal je contributie. Hiermee krijg je toegang tot de faciliteiten van de vereniging. De contributie wordt gebruikt voor onderhoud, bijvoorbeeld van de velden en het clubhuis. Je betaald de contributie in 2 gelijke termijnen (augustus en oktober) per incasso. Zijn er wijzigingen in bijvoorbeeld rekeningnummer of adresgegevens? Dan graag de juiste gegevens doorgeven via [email protected].


Contributie 2018-2019 *

Senioren / veteranen € 285,-

trimleden / senioren € 210,-

ABCD jeugd € 285,-

ABCD jeugd trainingslid € 210,-

E jeugd € 230,-

E jeugd trainingslid € 185,-

F jeugd € 170,-

F jeugd trainingslid € 160,-

Donateur € 35,-

Inschrijfgeld € 75,-


* dit is exclusief zaalhockey.

Inschrijven gedurende het lopende seizoen:

Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden (uitgaande van de datum bij de ledenadministratie), geldt de volgende staffel:

 

Inschrijving óp of na:

- 15 augustus 100 %

- 15 oktober 80 %

- 15 december 60 %

- 15 februari 50 %

 

Familiekorting:

Voor families hanteert Buitenhout MHC een korting. De maximale contributie voor een gezin bestaande 4 en meer leden is het bedrag € 950,-.

 

Betalingsvoorwaarden

Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. Bij de automatische incasso zal de contributie in twee gelijke maandelijkse termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste vervalt op 15 augustus en de tweede op 15 oktober.

 

Bij het aangaan van het lidmaatschap is een eenmalig entreegeld verschuldigd. Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zullen extra kosten worden berekend. Wanneer de contributie ten tijde van de winterstop niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de volledige contributie is voldaan.

 


 
Inloggen
Agenda
Nog geen agenda punten.
Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
zaterdag 18 augustus 2018
Nu online
Leden met @ 98,6%
SMS Bereik 76,9%