Contact
Buitenhout MHC
Trekweg 71
1338 GA Almere

Contributie 
Contributie 2018-2019 *

Senioren / veteranen € 285,00
Trimleden Senior € 210,00
ABCD jeugd € 285,00
ABCD jeugd trainingslid € 210,00
E jeugd 
 230,00 
E jeugd trainingslid  € 185,00
F jeugd € 170,00
F jeugd trainingslid  € 160,00
Donateur  €   35,00


Inschrijfgeld €   75,00

* dit is exclusief zaalhockey. 


Inschrijven gedurende het lopende seizoen:
Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden (uitgaande van de datum bij de ledenadministratie), geldt de volgende staffel:  
 
Inschrijving óp of na: 
- 15 augustus 100 % 
- 15 oktober      80 % 
- 15 december  60 % 
- 15 februari      50 % 

Familiekorting:
Voor families hanteert Buitenhout MHC een korting. De maximale contributie voor een gezin bestaande 4 en meer leden is het bedrag € 950,-.
 
Betalingsvoorwaarden
Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. Bij de automatische incasso zal de contributie in twee gelijke maandelijkse termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste vervalt op 15 augustus  en de tweede op 15 oktober.

Bij het aangaan van het lidmaatschap is een eenmalig entreegeld verschuldigd. Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zullen extra kosten worden berekend. Wanneer de contributie ten tijde van de winterstop niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de volledige contributie is voldaan.
 
Inloggen
Agenda
23-6 Save the date: Buitenhout MHC Slo...
Hoofdsponsor
Sponsoren
Statistieken
zaterdag 23 juni 2018
Nu online
Leden met @ 98,7%
SMS Bereik 75,9%