Contributie

Let op: de complete en meest actuele informatie mbt opzeggen staat in ons huishoudelijk reglement.

 

 

Als lid van Buitenhout MHC betaal je contributie. Hiermee krijg je toegang tot de faciliteiten van de vereniging. De contributie wordt gebruikt voor onderhoud, bijvoorbeeld van de velden en het clubhuis. Je betaalt de contributie per incasso waarbij je kunt kiezen uit 1 tot 6 termijnen. Zijn er wijzigingen in bijvoorbeeld rekeningnummer of adresgegevens? Dan graag de juiste gegevens doorgeven via [email protected].

Contributie 2024-2025 *

Senioren / veteranen € 314,- (18+)

Trimleden / senioren € 230.- (18+)

Toeslag Flex 7 €11,- per periode (max 3)

Toeslag Flex 11 €32,-

Toeslag Flex zaal €100,-

Studenten (18+) /Hulpdiensten € 184,- **

Studenten (18+) (zondagcompetitie) € 184,- ***

 

Jeugd onder 12 (O12) t/m jeugd onder 18 (O18) € 314,- (10 t/m 17 jaar)

Jeugd onder 12 (O12) t/m jeugd onder 18 (O18) trainingslid € 205,- (10 t/m 17 jaar)

Jeugd onder 9 (O9) en jeugd onder 10 (O10) € 255,- (8 of 9 jaar)

Jeugd onder 9 (O9) en jeugd onder 10 (O10) trainingslid € 189,- (8 of 9 jaar)

Jongste jeugd (O8) € 189,- (6 of 7 jaar)

Jongste jeugd (O8) trainingslid € 158,- (6 of 7 jaar)

Benjamins € 116,- (vanaf 5 jaar)

Donateur € 37,-

Inschrijfgeld nieuwe leden € 79,-

 Inschrijfgeld oud-leden € 37,-


* dit is exclusief zaalhockey.

** Ben je student of militair en wil je toch meedoen met de trimmers, dan geldt voor jou een gereduceerde contributie te weten € 157,- euro per seizoen. Je dient hiervoor een kopie studentenkaart of kopie militair paspoort enz. te overleggen.

*** Bij inschrijving voor zondag competitie studenten. Kan louter op vertoon inschrijving studie MBO/HBO/Universiteit.

 

De KNHB heeft op haar website een overzicht staan van de leeftijdscategorieën en peildata m.b.t. indelingen.

 

 

Inschrijven gedurende het lopende seizoen

Voor diegenen die gedurende het verenigingsjaar lid worden (uitgaande van de datum bij de ledenadministratie), geldt de volgende staffel:

Inschrijving óp of na:

15 augustus 100 %

15 oktober 80 %

15 december 60 %

15 februari 50 %

 

Familiekorting
Voor families hanteert Buitenhout MHC een korting. De maximale contributie voor een gezin bestaande 4 en meer hockeyende leden is € 1.100,-.

Betalingsvoorwaarden

Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt eenmalig inschrijfgeld gerekend. Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. Bij de automatische incasso zal de contributie naar keuze in één tot zes termijnen geïnd worden

 

Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zullen extra kosten worden berekend. Wanneer de contributie ten tijde van de winterstop niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de volledige contributie is voldaan.