Aanmeldformulier (proef)lidmaatschap Buitenhout MHC 
 
Inschrijven gaat snel en gemakkelijk via dit formulier en is vooralsnog vrijblijvend. Gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Dit scheelt jou en onze vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten. Je aanmelding wordt door de ledenadministratie in behandeling genomen. Zodra het aanmeldformulier met de incassomachtiging door de ledenadministratie is ontvangen, ben je proeflid. Wij zullen contact opnemen voor de inplanning van de proeftrainingen (je mag 3 x gratis meetrainen om te kijken of je het leuk vindt) of voor andere informatie. Zodra je definitief lid wordt, sturen wij een factuur. Als je toch geen lid wordt zullen je gegevens uit onze database verwijderd worden.

Wij attenderen u op het feit dat hockey een teamsport is en om teleurstelling te voorkomen vinden wij dat dit goed gerealiseerd moet worden. Er zijn 3 competitierondes: september t/m herfstvakantie, na herfstvakantie tot eind november en de laatste ronde van maart t/m juni. De elftallen spelen zaalcompetitie (dit is facultatief ivm extra bijdrage), de jongste jeugdteams spelen mee in de Midwintercompetitite. 

Voor senior leden en leden vanaf 16 jaar geldt dat zij verplicht zijn een scheidsrechter kaart te halen.
 
Jeugdleden kunnen zich uitsluitend inschrijven als zij voor 1 oktober zes jaar zijn. (Het inschrijfformulier accepteert kinderen vanaf 5 jaar. Zij gaan eerst alleen trainen).
 
Als je een vrijwilligersfunctie binnen de club hebt moet je ook ingeschreven zijn. Aanmelden vindt plaats via het aanmeldformulier. Kies bij 'lidmaatschap' voor 'vrijwilliger' en geef duidelijk aan welke taak je gaat vervullen. Als je aangemeld staat als vrijwilliger ontvang je gericht die informatie die van belang is voor het uitoefenen van jouw functie.


verplichte veldenPersoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.