Mededelingen 4 Oktober

Geen zaalcompetitie bij Buitenhout MHC dit seizoen!

Nieuws afbeelding

Helaas zal Buitenhout MHC dit seizoen niet deelnemen aan de zaalcompetitie, er wordt een alternatief winterhockeyprogramma opgezet. Na roerige zaalcompetities in de afgelopen corona-periode hebben de KNHB en de gemeentes wijzigingen doorgevoerd, waardoor het financiële risico compleet bij de sportverenigingen is komen te liggen. Na inschrijving (1 oktober) verleent de KNHB op geen enkele wijze meer restitutie meer op het inschrijfgeld of de zaalcontributie. De gemeente Almere heeft haar voorwaarden gewijzigd waardoor het ‘teruggeven’ van zaalhuur van de trainingen praktisch niet meer mogelijk is in het lopend seizoen. Het totale risico per lid komt voor de club uit op ongeveer € 110,- en in totaal dus een kleine € 45.000, - risico voor alle zaalhockey deelnemers.

Het Bestuur heeft vorig jaar de gemaakte kosten van de afgelaste hockeycompetitie niet doorbelast aan de leden. Het Bestuur is van mening dat, als de zaalcompetitie dit jaar wederom op enig moment afgelast zou worden, we dan onmogelijk alle kosten kunnen doorbelasten aan de leden. Daarnaast is de organisatie van het zaalseizoen een gigantische klus die we met het huidige aantal vrijwilligers niet goed kunnen uitvoeren. We hebben daarom besloten dat er geen teams mee doen aan de zaalcompetitie en dat we een alternatief hockeyprogramma opzetten voor de leden. Op dit moment wordt er geïnventariseerd welke clubs in onze nabije omgeving ook niet gaan deelnemen aan de zaalcompetitie. Wellicht dat er een midwinter veldcompetitie mogelijk is met deze clubs. Maar ook kijken we naar mogelijkheden zoals ASM-trainingen, clinics, 3D hockey, streethockey, 5tegen5 en andere spelvormen. Hierover wordt op een later tijdstip meer bekend gemaakt.

We begrijpen dat we veel leden zullen teleurstellen, deze beslissing nemen was dan ook niet eenvoudig.

Met sportieve groet,
Bestuur en TC - Buitenhout MHC