15 Juni

Attentie alle keepers en coaches!!

Nieuws afbeelding

Op dinsdag 16 juni, woensdag 17 juni, of donderdag 18 juni tussen 18.00 en 20.00 uur moeten de keeperstassen (met inhoud) ingeleverd worden. Jullie kunnen de tas afgeven bij het clubhuis van Buitenhout MHC. De vaste keepers die nog gaan trainen op de donderdag 18-6 kunnen de tas na de training inleveren. Je krijgt na controle een inleverformulier waarop staat wat je inlevert. Haal je persoonlijke bezittingen er uit (cornermaskers e.d.) Wacht op je inleverformulier zodat je gevrijwaard bent voor eventuele tekorten.

Als je de beschikking hebt over een locker, ook deze graag leegmaken en de sleutel tegelijkertijd inleveren. Ook hier geld: wacht op je inleverformulier zodat je kunt bewijzen dat je je sleutel hebt ingeleverd. 

Let op: neem de geldende corona regels in acht op ons sportcomplex!