4 Oktober

Algemene Ledenvergadering 17 oktober 2017

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Buitenhout Mixed Hockeyclub.

De vergadering vindt plaats opdinsdag 17 oktober a.s. om20:00 uurinhet clubhuis, Trekweg 71teAlmere-Buiten. Vanaf 19:30 uur bent u van harte welkom in het clubhuis.

Bij de ingang van de bar zal een presentielijst liggen. Gelieve bij binnenkomst de instructie volgen met betrekking tot de presentielijst.

Met deze uitnodiging is de link gestuurd naar de agenda van de avond, de notulen van de vorige vergadering en het Huishoudelijk Reglement.


Het Bestuur
Michel Volmer, Mayke van der Berg, Joyce Snippe, Ruud Vorstermans en Monique van Ekeren.