Trainingen 20 Juni

Instuif 21 juni

De instuif voor F, E en D jeugd op woensdag 21 juni a.s. gaat niet door in verband met de verwachtte zomerse temperaturen. 


Tot de volgende week!
Frans en Daan