Trainingen 17 Januari

Midwinter training

Na rijp beraad is er besloten de training van morgenmiddag te annuleren.
Veiligheid gaat boven alles en met een bevroren ondergrond kunnen wij die niet garanderen. 

Tot volgende week.

Frans en Joyce