Trainingen 19 Maart

Goede vrijdag

De trainingen op Goede Vrijdag gaan gewoon door.
Via Lisa kan er aangemeld en afgeme
ld worden voor de training.
Hoe: inloggen op site: ga naar team - aanwezigheid - training